NAGRADNA IGRA

Blizu znanosti, blizu nagrade

Organizator:

Priređivač nagradne igre „BLIZU ZNANOSTI, BLIZU NAGRADE“ je trgovačko društvo 3D Marcipan d.o.o., 10000 Zagreb, Vankina 23, OIB: 05154183784

Pravila ove nagradne igre nalaze se cijelo vrijeme trajanja nagradne igre na službenoj web stranici brenda Blizu znanosti, www.blizuznanosti.hr u vlasništvu trgovačkog društva 3D Marcipan d.o.o.

Svrha:

Svrha nagradne igre je povećanje broja sudionika na dječjim radionicama koje organizira
priređivač.

Trajanje:

Nagradna igra traje od 19.09.-31.10.2023.g.

Fond nagrada:

Nagrade su redom, od najveće do najmanje vrijednosti:
1. 1x dječji cjelodnevni ljetni kamp 2024. Planinarska kuća Scout Žumberak
vrijednosti 350€ (2637kn)
2. 1x dječji znanstveni rođendan u vlastitom prostoru vrijednosti 150€ (1130kn)
3. 1x poklon bon „Blizu znanosti“ u vrijednosti 50€ (376kn)
4. 2x dječja znanstvena igračka „Napredni kemijski set“ vrijednosti 25€ (188kn)
5. 3x dječja T-shirt majica „Blizu znanosti“, vrijednosti 15€ (113kn)

Ukupna je vrijednost nagradnog fonda 645€ (4860kn)

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja predviđenih nagrada, nagrade se izvlače redom od nagrade najveće do nagrade najmanje vrijednosti.

Sve nagrade iz ove nagradne igre namijenjene su djeci i osmišljene za njih.
Fond nagradne igre utvrđuje se isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac.

Uvjeti za sudjelovanje:

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem
u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivača i njihove uže obitelji.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je kupnja devetomjesečnog programa (listopad 2023.-
lipanj 2024.) dječjih izvanškolskih znanstvenih radionica Blizu znanosti uplatom odjednom.
Ukupna cijena tog programa iznosi 351€ (2645kn)
Prije uplate cjelogodišnjeg programa svi su eventualni sudionici upoznati sa programom,
rasporedom radionica, terminima i ostalim uvjetima izvođenja, kao i sa pravilima ove nagradne
igre.
Evidentiranjem uplate na poslovnom računu priređivača sudionik se automatski kvalificira za
sudjelovanje u nagradnoj igri, o čemu dobiva obavijest elektronskim putem (email) ili
telefonskim pozivom.
Svi oni koji cjelogodišnji program radionica uplate odjednom nakon 31.10.2023. ne ulaze u
sudionike ove nagradne igre.
Svi oni koji cjelogodišnji program radionica uplaćuju u mjesečnim ratama, ne ulaze u sudionike
ove nagradne igre.

Izvlačenje i objava dobitnika:

Izvlačenje nagrada odvija se 22.12.2023. u 20h, a svim će sudionicima igre elektronskim putem (link na google drive organizatora) biti omogućeno pogledati snimku sa izvlačenja.

Uz datum izvlačenja nagrada tročlana će komisija voditi zapisnik o izvlačenju koji će se dostaviti Poreznoj upravi potpisan od spomenute komisije.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi elektronskim putem (email) i telefonskim pozivom u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Rokovi za korištenje i podizanje nagrada:

Sve nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Nagrada pod rednim brojem 1. u naravi je usluga te se kao takva može iskoristiti u periodu 24.06.-30.08.2024. u jednom od nekoliko unaprijed ponuđenih termina u kojima se priređivačevi kampovi odvijaju. Dobitnik će moći birati termin minimalno 30 dana prije početka prvog kampa.
Ako se kamp u terminu koji je dobitnik odabrao otkaže zbog nedovoljnog broja polaznika ili više sile, dobitnik može birati drugi termin.

Nagrada pod rednim brojem 2. u naravi je usluga te se kao takva može iskoristiti 365 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, a obuhvaća dvosatni program dječjeg znanstvenog rođendana sa svim radnim materijalima, znanstvenim poklonom te jednim edukatorom i maksimalno petnaestero djece uzvanika.

Sve eventualne dodatne opcije, kako je to i inače definirano u ovom proizvodu, plaća dobitnik (torta, eventualni najam prostora, dodatni edukator i više od petnaestero djece uzvanika, putni troškovi za rođendan izvan Zagreba).
Ako se rođendan u terminu koji je dobitnik odabrao otkaže zbog više sile, dobitnik može birati drugi termin.

Nagrade pod rednim brojem 3. 4. i 5. u naravi su dobra te se kao takve mogu fizički preuzeti na adresi priređivača u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Otkazivanje nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja u slučaju više sile odnosno izvanrednih društvenih okolnosti.

Završne odredbe:

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, rujan 2023.